Mẫu 10 lời kết luận luận văn thạc sĩ hành chính công bài sinh viên xuất sắc

Lời kết luận luận văn thạc sĩ hành chính công

Trong quá trình hoàn thành luận văn thạc sĩ hành chính công, một phần quan trọng không thể thiếu là lời kết luận. Lời kết luận luận văn không chỉ đánh giá lại những nội dung chính của luận văn mà còn phản ánh những kết quả được đạt được cũng như đề xuất các hướng phát triển trong tương lai.

Trong bài viết này, Luận Văn Online sẽ giới thiệu mẫu lời kết luận luận văn thạc sĩ hành chính công.

Xem thêm nội dung liên quan: Tổng hợp 10 mẫu luận văn thạc sĩ hành chính công bài của sinh viên xuất sắc

1. Mẫu lời kết luận luận văn thạc sĩ hành chính công khung hệ thống kiểm soát nội bộ

Với mục đích là hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) tại BQLTN Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương, luận văn đã đạt được một số kết quả sau:

 1. Luận văn đã cụ thể hóa để làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về Hệ thống KSNB tại đơn vị sự nghiệp công.
 2. Phân tích các quan điểm khác nhau về hệ thống KSNB, từ đó đưa ra mô hình tổ chức hệ thống KSNB làm khung lý thuyết nghiên cứu hệ thống KSNB tại BQLTN.
 3. Luận văn đã khái quát được quá trình hình thành và hoạt động của BQLTN đồng thời cũng đã phân tích và làm rõ đặc điểm về chức năng nhiệm vụ và mô hình đặc thù của BQLTN để làm rõ ảnh hưởng của nó đến việc thiết kế, vận hành và hoàn thiện hệ thống KSNB tại đơn vị.
 4. Luận văn cũng đã chỉ ra được các tồn tại hạn chế theo năm yếu tố cấu thành của hệ thống KSNB và rủi ro có thể xảy ra có ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động của đơn vị.

Trên cơ sở thực hiện điều tra khảo sát, tác giả đã thu thập được những thông tin cơ bản phản ánh thực trạng hệ thống KSNB của BQLTN Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương dựa trên cơ sở phân tích năm yếu tố cấu thành của hệ thống KSNB. Từ việc phân tích thực trạng hệ thống KSNB tại BQLTN, tác giả đã khái quát được các ưu điểm cũng như các mặt tồn tại của hệ thống KSNB tại các đơn vị này, đồng thời phân tích được nguyên nhân sâu xa của những tồn tại này.

Nhằm định hướng cho các nội dung hoàn thiện, tác giả đã nêu ra phương hướng, yêu cầu và các nguyên tắc cơ bản cần phải tuân thủ khi hoàn thiện hệ thống KSNB tại BQLTN. Trên cơ sở nhận diện và phân tích các rủi ro, từ đó đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện cụ thể đối với hệ thống KSNB theo từng yếu tố cấu thành. Để tạo điều kiện thực hiện giải pháp, tác giả cũng đưa ra một số khuyến nghị đối với tập thể lãnh đạo đơn vị và cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống KSNB.

Mặc dù các vấn đề đưa ra còn mang tính khái quát cao nhưng sẽ góp phần không nhỏ để BQLTN Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương có thể hoàn thiện hệ thống KSNB của mình.

2. Mẫu lời kết luận luận văn thạc sĩ hành chính công

Lời kết luận luận văn thạc sĩ hành chính công
Lời kết luận luận văn thạc sĩ hành chính công

Trên thế giới hiện nay và những năm tới, hợp tác và phát triển là xu thế lớn; quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh; các quốc gia tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu trở thành quá trình tất yếu; cuộc cách mạng khoa học – công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, mạng internet tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tạo sự phát triển nhảy vọt trên nhiều lĩnh vực, tác động sâu rộng đến kinh tế thế giới, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia; cục diện thế giới theo xu hướng đa cực, đa trung tâm diễn ra ngày càng nhanh hơn.

Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới; tập trung công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hoàn thiện và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vấn đề cải cách hành chính hiện nay được Đảng và Nhà nước ta tập trung thực hiện, trong đó khâu đột phá là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng quản lý hành chính nhà nước; Chính phủ đã có chương trình cụ thể, trong đó đặc biệt quan tâm là nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công để thỏa mãn sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An, tên giao dịch quốc tế là “Long An Economic Zone Authority”, tên viết tắt là “LAEZA”, là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Long An thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Long An; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ hành chính công liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Long An theo quy định của pháp luật.

LAEZA áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 với mục tiêu chất lượng là phấn đấu mức độ hài lòng của khách hàng (doanh nghiệp) đối với dịch vụ hành chính công trên 90%. Theo đó, LAEZA đã tập trung cải cách hành chính toàn diện, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát của Sở Nội vụ Long An thì mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ hành chính công tại LAEZA chỉ đạt 60%. Như vậy, câu hỏi đặt ra là: Tại sao LAEZA không đạt mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ hành chính công theo mục tiêu đề ra ?

Theo mục tiêu đạt được nêu trên, lãnh đạo LAEZA cần phải rà soát lại vấn đề quản lý; là cơ quan quản lý hành chính nhà nước, theo yêu cầu và xu thế phát triển hiện nay, điều cần thiết và cấp thiết là LAEZA phải xác định được cấu trúc và các thành phần cấu thành, ảnh hưởng, tác động đến sự hài lòng của khách hàng, từ đó vận dụng tất cả khoa học quản lý vào quản lý hành chính công hiện đại – là nền hành chính công phục vụ để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng mà cụ thể là doanh nghiệp, đảm bảo sự hài lòng ở mức độ cao nhất đối với dịch vụ hành chính công. Do đó, tôi nghiên cứu đề tài với chủ đề: “NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH LONG AN”.

3. Mẫu lời kết luận luận văn thạc sĩ hành chính công cải cách thủ tục hành chính

Cải cách hành chính (cải cách hành chính) CCHC có thể được xem như một cuộc cách mạng với mục tiêu thay đổi và cải thiện hệ thống quản lý và tiến hành công việc. Người làm công tác CCHC không chỉ cần có kiến thức, tư duy, quan điểm, lập trường và kinh nghiệm thực tế, mà còn phải có lòng tận tụy, tầm nhìn, ý chí, nghị lực, sự sẵn lòng hiến dâng và dám thử nghiệm, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, công tác CCHC cũng yêu cầu đầu tư đáng kể về các nguồn lực. Trong đó, vai trò quan trọng nhất thuộc về con người, đặc biệt là những người đứng đầu và đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp phụ trách, tham mưu, chỉ đạo, điều hành và thực hiện công tác CCHC ở các ngành, cấp và cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Sự thành công của các chính sách và giải pháp thường phụ thuộc không nhỏ vào sự đóng góp của đội ngũ này. Họ là những nhân tố quan trọng để thúc đẩy việc cải cách hành chính một cách toàn diện, tiến bộ và lan rộng. Do đó, tỉnh Quảng Nam luôn quan tâm đến việc đào tạo và bồi dưỡng cho đội ngũ này, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn về CCHC. Hàng năm, các lớp đào tạo và bồi dưỡng được tổ chức với mục tiêu không ngừng đổi mới về hình thức và phương pháp, tập trung vào những nội dung mà đội ngũ công chức, viên chức phụ trách và tham mưu về CCHC tại các đơn vị vẫn còn nhiều hạn chế và khó khăn.

Tóm lại, CCHC là một quá trình phức tạp và đầy thách thức, yêu cầu sự quyết tâm và kiên trì từ toàn bộ hệ thống chính trị. Nó cũng đòi hỏi việc kiểm tra và đánh giá đều đặn, xác định trọng tâm và trọng điểm ở từng giai đoạn, liên kết với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thu hút sự tham gia của các cơ quan truyền thông và quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực ngày càng chuyên nghiệp để đáp ứng mục tiêu và yêu cầu của cải cách hành chính và cuộc cách mạng đổi mới ở nước ta.

4. Mẫu lời kết luận luận văn thạc sĩ hành chính công sự hài lòng của người dân

Lời kết luận luận văn thạc sĩ hành chính công
Lời kết luận luận văn thạc sĩ hành chính công

Sau khi nghiên cứu đề tài, tôi có những kết luận sau:

 • Đề tài đã cải thiện vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công (bao gồm thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ, thái độ làm việc của cán bộ công chức, sự hiểu biết của người dân, phí và lệ phí).
 • Sự hài lòng chung của người dân đối với dịch vụ hành chính công lĩnh vực đất đai ở huyện Bình Chánh khá cao (76,67%), nhưng vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm và khắc phục: người dân chưa biết sử dụng Hệ thống máy tra cứu thông tin, thiếu mẫu đơn, đôi khi hồ sơ giải quyết chậm hẹn, một số cán bộ công chức có thái độ khó chịu, việc thu phí ngoài quy định. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân lĩnh vực đất đai bao gồm: chất lượng cán bộ công chức, trang thiết bị, sự hiểu biết của người dân, quy định nội bộ trong cơ quan hành chính Nhà nước, cơ chế giám sát kiểm tra khiếu nại tố cáo và sự thăm dò ý kiến của người dân.
 • Giải pháp đề tài đưa ra:
  • Hoàn thiện thủ tục hành chính về đất đai: Trong trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định, công chức tiếp nhận phải hướng dẫn bằng phiếu hướng dẫn để công dân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
  • Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc, phục vụ nhân dân nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức.
  • Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cho công dân: Cải tiến trang thiết bị, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và tăng cường cơ chế giám sát, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

5. Mẫu lời kết luận luận văn thạc sĩ hành chính công sự hài lòng của người dân

Nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về dịch vụ hành chính công sự hài lòng và các yếu tố tác động đến Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công. Nghiên cứu này đã dựa trên những cơ sở lý thuyết đã được phân tích và các nghiên cứu trước đó trong và ngoài nước.

Tác giả đã xây dựng mô hình nghiên cứu nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến Sự hài lòng của người dân khi thực hiện các thủ tục dịch vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân các phường thuộc Quận 3. Mục tiêu trọng tâm của nghiên cứu là xác định và đo lường các yếu tố tác động đến Sự hài lòng của người dân tại Ủy ban nhân dân các phường thuộc Quận 3, nhằm nhận ra những vấn đề cần được cải thiện trong quá trình cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân các phường thuộc Quận 3 hiện nay. Kết quả khảo sát cho thấy Sự hài lòng của người dân khi thực hiện các thủ tục dịch vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân các phường thuộc Quận 3 chịu tác động của 6 yếu tố.

Cụ thể, cả 6 yếu tố đều tác động dương đến Sự hài lòng của người dân khi thực hiện các thủ tục dịch vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân các phường thuộc Quận 3 là Độ tin cậy, Cơ sở vật chất, Năng lực cán bộ, Thái độ phục vụ, Sự đồng cảm, Quy trình thủ tục hành chính. Điều này cho thấy rằng các yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự hài lòng của người dân. Mô hình hồi quy đã được sử dụng để phân tích dữ liệu, và kết quả cho thấy mức độ phù hợp của mô hình với bộ dữ liệu khá cao, giải thích được 74.7% cho bộ dữ liệu khảo sát. Các giả thuyết đã được chấp nhận dựa trên kết quả này. Ngoài ra, kết quả phân tích sự khác biệt theo các đặc điểm nhân khẩu học của các nhóm đối tượng khảo sát cũng đã cho thấy sự khác biệt về nghề nghiệp và độ tuổi đối với Sự hài lòng của người dân khi thực hiện các thủ tục dịch vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân các phường thuộc Quận 3.

6. Mẫu lời kết luận luận văn thạc sĩ hành chính công tại uỷ ban nhân dân

Lời kết luận luận văn thạc sĩ hành chính công
Lời kết luận luận văn thạc sĩ hành chính công

Xuất phát từ tầm quan trọng của hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và CNH – HĐH đất nước, việc nâng cao hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công trở nên quan trọng trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Tác giả đã chọn đề tài “cung ứng dịch vụ hành chính công tại UBND quận Ba Đình, thành phố Hà Nội” để làm rõ vấn đề về dịch vụ công, dịch vụ hành chính công và các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công. Luận văn phân tích thực trạng cung ứng dịch vụ hành chính công tại UBND quận Ba Đình, thành phố Hà Nội dựa trên số liệu thu thập được kết hợp với ý kiến khảo sát của người dân làm việc tại quận. Luận văn đề cập giải pháp hoàn thiện hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và sự phát triển của xã hội cũng như mong muốn hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công của quận hoàn hảo hơn. Luận văn cũng nhấn mạnh rằng UBND quận Ba Đình đã quan tâm đến CCHC nói chung và hoạt động cung ứng DVHCC nói riêng, với chất lượng DVHCC đã có những chuyển biến tích cực và đáp ứng sự hài lòng của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế đòi hỏi UBND quận cần có biện pháp để khắc phục trong thời gian tới. Luận văn rất mong nhận được góp ý của các nhà khoa học, thầy, cô và các bạn.

7. Mẫu lời kết luận luận văn thạc sĩ hành chính công

Với phương pháp nghiên cứu hỗn hợp (kết hợp định tính và định lượng), tác giả đã tiến hành nghiên cứu để tìm hiểu và tổng hợp thực trạng cung cấp dịch vụ hành chính công tại thị xã Thuận An. Nghiên cứu định lượng dựa trên thang đo Servqual của Parasuraman và các cộng sự, kết hợp và kế thừa những thành công mà các nghiên cứu trước đây đã đạt được về chất lượng dịch vụ hành chính công tại Việt Nam. Kết quả kiểm định đã xác định sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công chịu ảnh hưởng từ 04 yếu tố chính: (1) Quy trình thủ tục, (2) Khả năng phục vụ, (3) Cơ sở vật chất và (4) Sự tin cậy.

Ngoài ra, dựa trên kết quả nghiên cứu định lượng, tác giả cũng đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công cũng như sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại thị xã Thuận An.

Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn lực và số lượng mẫu, đề tài có thể chưa thể khám phá hết những yếu tố tác động đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công. Phương pháp nghiên cứu đo lường sự hài lòng cũng chưa tính đến yếu tố văn hóa, phong tục tập quán có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân, cũng như một số định kiến lịch sử đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Trong chương trình tổng thể cải cách hành chính, chúng ta đã đặt mục tiêu phải điều chỉnh các chức năng của bộ máy hành chính nhà nước để phù hợp với yêu cầu quản lý mới; đồng thời phải có một cách tiếp cận mới về nền hành chính theo hướng phục vụ, hiện đại hóa, và xuất phát từ triết lý tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Mục tiêu này đã được đặt ra, tuy nhiên, hiện nay cách thức để đạt được mục tiêu đó là một quá trình phức tạp, đòi hỏi thời gian, vì quá trình chuyển từ “nền hành chính cai trị” sang “nền hành chính phục vụ” là một cuộc cách mạng toàn diện từ nhận thức cho đến hành động. Do đó, người viết không thể tránh khỏi những nhận định mang tính chủ quan và thiếu sót, và cần được nghiên cứu và bổ sung trong quá trình triển khai thực tế. Tác giả rất mong nhận được sự góp ý của Quý thầy cô và đồng nghiệp để nội dung của đề tài mang tính khả thi cao khi áp dụng vào thực tiễn.

8. Mẫu lời kết luận luận văn thạc sĩ hành chính công nâng cao chất lượng dịch vụ

Lời kết luận luận văn thạc sĩ hành chính công
Lời kết luận luận văn thạc sĩ hành chính công

Trên cơ sở tiếp cận những hệ thống lý thuyết nghiên cứu về thể chế hành chính, dịch vụ hành chính công, quy trình một cửa và những nghiên cứu về sự hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công, mô hình lý thuyết ban đầu đưa ra 04 nhân tố với 23 biết quan sát, luận văn tiến hành phân tích định tính và định lượng về chất lượng quy trình một cửa tại UBND huyện Định Quán.

Nghiên cứu tổng quan về chất lượng quy trình một cửa tại các BPMC huyện Định Quán cho thấy về cơ bản các xã/ thị trấn thuộc huyện Định Quán đã có BPMC phục vụ các dịch vụ hành chính cho người dân, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế trong các yếu tố như Cơ sở vật chất, quy trình phục vụ, năng lực phục vụ…

Nghiên cứu của đề tài thông qua khảo sát sự hài lòng của người dân về chất lượng quy trình một cửa tại UBND huyện Định Quán cho thấy người dân chưa thực sự hài lòng về chất lượng tại các BPMC, trong đó người dân ít hài lòng nhất là Cơ sở vật chất. Điều này cho thấy trong tương lai, để nâng cao sự hài lòng của người dân về chất lượng quy trình một cửa, UBND huyện Định Quán cần tập trung vào nhân tố này, đặc biệt là ý thức, thái độ của cán bộ tiếp dân.

Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên về sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại huyện Định Quán. Do đó, các cơ sở lý luận chưa chặt chẽ, các khái niệm đo lường có thể còn mới mẻ với người được điều tra, các câu hỏi trong phiếu điều tra còn mang tính chung chung, chưa rõ ràng cụ thể và có thể có những yếu tố thật sự có ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của dịch vụ nhưng chưa được đề cập trong đề tài.

Mặc dù đề tài còn nhiều hạn chế, nhưng nó vẫn là cơ sở để đưa ra các hướng nghiên cứu tiếp theo, cần sửa chữa đề tài trong một nghiên cứu hoàn chỉnh hơn, được ứng dụng rộng rãi, phục vụ cho việc đánh giá dịch vụ hành chính công của huyện Định Quán nói riêng và các loại hình dịch vụ hành chính công nói chung. Điều này sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của dịch vụ hành chính công, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu và sự hài lòng của người dân.

9. Mẫu lời kết luận luận văn thạc sĩ hành chính công yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng

Từ kết quả nghiên cứu trên, một số kết luận được rút ra là:

Trong mô hình nghiên cứu tác giả đã đề xuất 6 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế về chất lượng dịch vụ trong hành chính công tại chi cục thuế huyện Nhà Bè. Các yếu tố này bao gồm: sự tự tin, sự linh hoạt, cơ sở vật chất, năng lực phục vụ, dân chủ công bằng, độ bảo mật và an toàn, với tổng cộng 33 biến quan sát.

Sau khi tiến hành đánh giá sơ bộ, chúng tôi nhận thấy tất cả các biến đều phù hợp với mô hình. Tuy nhiên, sau khi thực hiện kiểm tra Cronbach’s Alpha, kiểm định tương quan Pearson và chạy mô hình hồi quy, chúng tôi nhận thấy rằng biến “Dân chủ công bằng” không có ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp nộp thuế theo kiểm định tương quan Pearson.

Tiếp theo, trong kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội, chúng tôi đã loại bỏ hai biến là “Cơ sở vật chất” và “Độ bảo mật và an toàn” do có giá trị sig > 0,05. Với việc loại bỏ các biến này, mô hình còn lại gồm sự tự tin, sự linh hoạt và năng lực phục vụ, đều có tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ trong hành chính công tại chi cục thuế huyện Nhà Bè.

10. Mẫu lời kết luận luận văn thạc sĩ hành chính công nộp thuế

Lời kết luận luận văn thạc sĩ hành chính công
Lời kết luận luận văn thạc sĩ hành chính công

Trong chương này, tác giả sẽ tiếp tục trình bày các kết quả nghiên cứu thu được từ khảo sát người nộp thuế khi đến giao dịch tại Chi cục Thuế Phú Nhuận. Kết quả này được đo đạc dựa trên thang đo các tiêu chí ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ công, như đã được xây dựng trong chương 3. Để phân tích dữ liệu, tác giả sử dụng các phương pháp sau: kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích nhân tố khẳng định (CFA). Bằng cách này, tác giả hy vọng sẽ đưa ra những phân tích chi tiết và rõ ràng hơn về dịch vụ công tại Chi cục Thuế Phú Nhuận.

—-

Xem thêm các bài viết khác cùng chủ đề:

Luận Văn Online hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn giải đáp một phần những băn khoăn về việc tìm một dịch vụ uy tín để viết thuê luận văn.

Nếu bạn cần tư vấn hoặc giải đáp thắc mắc về dịch vụ viết thuê luận văn.

Hãy liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn qua hotline: 0972.003.239 – email: edu.luanvanonline@gmail.com. Hoặc để lại thông tin liên lạc của bạn qua trang web: https://luanvanonline.com/.